Väärtused

Oleme professionaalsed ehitajad: rakendame läbimõeldult asjakohaseid töövõtteid ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud kvaliteedistandardeid. Pakume klientidele madalate kogukuludega terviklahendusi. Hoolime ümbritsevast keskkonnast ja tegutseme säästlikult.

Meie insenerid on uuendusmeelsed ja tulemusele orienteeritud. Kasutame optimaalselt infotehnoloogia pakutavaid võimalusi. Peame kinni antud lubadustest ja kokkulepetest – oleme usaldusväärne partner.

Tegutseme avatult ja läbipaistvalt. Seisame ehitusvaldkonna heade tavade järgimise eest. Me ei võta klientide arvel riske. Meie missioon on pakkuda klientidele parimaid terviklahendusi hoonete ehitamisel, aidates neil seeläbi kasvatada oma vara väärtust.

Arendame oma töötajaid järjepidevate koolituste ja tasakaalustatud karjäärivõimalustega. Väärtustame töötajaid, tagades neile modernse, loovusele innustava töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi – sellega tagatakse ka ettevõtte väärtuse kasv.

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele sobivaimaid ehitusalaseid lahendusi, pidades kinni tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest.