Projekteerimine

Pakume abi ka hoonete välispiirete projekteerimisel. Konstrueerime erinevaid lahendusi nii uutele kui olemasolevatele hoonetele.

Kortermajade renoveerimisprojektid vastavalt SA KredEx „Korterelamute rekonstrueerimise toetus” tingimustele, lisaks komplekssed projektid koos kütte- ja ventilatsioonilahendustega.

  • Fassaadide, katuslagede ja terrasside soojustuse ning renoveerimise ehitusprojektid.
  • Terrasside, rõdude ja katuselagede hüdroisolatsioon.
  • Ehitusekspertiisid välispiiretele ja juba varem teostatud soojustussüsteemidele.
  • Ekspertiisid soojustusprojektidele.
  • Sõlmjooniste koostamine soojustussüsteemidele.
  • Jooniste digitaliseerimine.