Katusetööd

Meie eesmärk on ehitada kvaliteetseid katuseid ja pakkuda võimalikult ökonoomseid ning meie ilmastikule ja tänapäeva kõrgetele ehitusnõuetele vastavaid lahendusi.
Katuste ehitamisel kasutame kaasaegseid Põhjamaade ehitusnormidele vastavaid ehitustehnoloogiaid. Ehitame nii lame- kui ka kaldkatuseid alates sarikapaigaldusest.
Paigaldame erinevaid katusekatteid: teras-, sindel-, kivi-, valts-, plekk-, rullmaterjal-katusekatted.

Mõningad meie poolt pakutavad tööd:

  • katuse ehitus-, remont- ja renoveerimistööd
  • vihmaveesüsteemi paigaldus
  • lame- ja viilkatuse ehitus
  • katuse lisa- ja turvatarvikute paigaldus
  • katuseakende paigaldus
  • üldehitustööd
  • lume ja jääpurikate eemaldus katuselt
  • katuse soojustamine
  • katuse hüdroisolatsiooni paigaldus
  • erinevad plekkseppatööd

Klientide teadmised katusetöödest on sageli puudulikud. See on ka täiesti loomulik, sest müüdavate materjalide, võimaluste ja info hulk on tõesti suur. Oleme võtnud eesmärgiks tõsta oma klientide teadlikkust ja jagada neile enne tähtsate otsuste langetamist vajalikku informatsiooni, et nad oskaksid valida õigeid materjale ja tellida vajalikke töid, saavutamaks parima lõpptulemuse.

Just sellepärast oleme lisanud linke ja seletanud lahti meie poolt pakutavad teenused.

Pakume võimalust kohtuda Teie objektil, andmaks asjatundlikku konsultatsiooni ja saamaks esialgset informatsiooni objektiivse pakkumise koostamiseks.

Mõningad meie poolt teostatud tööd: