Fassaaditööd

„Üldiselt on iga hooneomanik huvitatud, et tema ehitise välisilme oleks esinduslik ja soliidne, viimastel aastatel tunneb järjest enam hooneomanikke huvi ehitise soojapidavuse tõstmise ja energiasäästlike lahenduste vastu. Ka riigi poolt on soojusefektiivsuse programmile ette nähtud toetus ja lähiajal on oodata selle suurenemist. Ehitise elamismugavusi on majanduslikult otstarbekas parandada lisasoojustamisega. Lisasoojustamine tasub ennast vähenevate küttekulude näol juba mõne aasta pärast ära ning lisaks paraneb hoone sisekliima.“

Oleme spetsialiseerunud eramajade, korterelamute ja ärihoonete fassaaditöödele, kasutades erinevaid tehnoloogiaid, sh. õhekrohv- (soojustusmaterjaliks vahtpolüstürool või kivivill) ja lubitsementkrohv-lahendused, samuti muinsuskaitseliste fassaadide taastamine, puitfassaadid, plaatfassaadid, kivifassaadid jne.
Kasutame oma töös ainult kõrgväärtuslikke materjale nagu Caparol, Ceresit, Knauf jt, mis koos pikaajalise töökogemusega tagavad Teie fassaadile aastateks hea välimuse ja vastupidavuse.
Klientide teadmised soojustamisest ja viimistlemisest on sageli puudulikud. See on ka täiesti loomulik, sest müüdavate materjalide, võimaluste ja info hulk on tõesti suur. Oleme võtnud eesmärgiks tõsta oma klientide teadlikkust ja jagada neile enne tähtsate otsuste langetamist vajalikku informatsiooni, et nad oskaksid valida õigeid materjale ja tellida vajalikke töid, saavutamaks parima lõpptulemuse.
Just sellepärast oleme lisanud linke ja seletanud lahti meie poolt pakutavad teenused.

Lisaks fassaaditöödele teostame kliendi rahulolu saavutamiseks ja tema aja kokkuhoiu mõttes ka lisatööd, mis on meie poolt pakutud teenustega otseselt seotud. Nendeks töödeks on meil välja koolitatud laia profiiliga spetsialistid, kes tulevad toime nii keeruliste kui ka lihtsate lisatöödega, mis objektidel ette võivad tulla. Eriti on oluline, et kõik fassaadiga seonduvad tööd oleksid teostatud ühe teenusepakkuja poolt, kes annab teostatud töödele kui tervikule garantii.

Mõningad meie poolt pakutavad lisatööd:

 • Katusetööd
 • Tuulekastide ehitus
 • Vihmaveesüsteemide paigaldus
 • Akna veeplekkide paigaldus
 • Akende paigaldus
 • Parapeti ehitus
 • Panduse ehk sillutisriba ehitus
 • Rõdude renoveerimine
 • Soklite soojustamine ja viimistlemine
 • Vundamendi ja soklite hüdroisolatsioon
 • Teemantpuurimine ja fresh-klappide paigaldus

Peame elementaarseks ka asjaolu, et tööde teostamisel pööratakse tähelepanu töömaa korrashoiule ja ohutusele.

Mõningad meie poolt teostatud tööd:

Korteriühistule:

Erakliendile

Ärikliendile: